± NEC2023
NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Přednášející

Matthias Englert

Dr. Matthias Englert je vědeckým spolupracovníkem odboru Jaderná technika & bezpečnost zařízení v Öko-Institutu e.V.. Před tím byl dlouholetým spolupracovníkem a vědeckým koordinátorem interdisciplinární pracovní skupiny Přírodní věda, technika a bezpečnost (IANUS) na Technické univerzitě Darmstadt. Toto postavení přerušil dvouletým výzkumným pobytem na Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University.

Pan Englert se zabýval intenzivně stavem vědy a techniky „pokročilých“ reaktorových systémů a palivovými cykly již řadu let, zejména jejich bezpečnostními vlastnostmi, vlastnostmi s ohledem na nešíření jaderných zbraní a likvidací radioaktivních odpadů.

Téma: SMR / 'Nové' reaktory nahlíženy z rúzných úhlů pohledu – bezpečnost, rizika šíření jaderných zbraní, hospodárnost, likvidace, realizovatelnos


Friederike Frieß

Friederike Frieß je vědeckou spolupracovnicí v Ústavu pro vědy o bezpečnosti a rizicích na univerzitě BOKU ve Vídni. Její výzkum se koncentruje na nové reaktorové technologie a na možné následky jejich nasazení. Přitom se zabývá mj. i likvidací jaderných odpadů, jadernou bezpečností a nešířením štěpných materiálů. Vedle publikací v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech pracuje na vědeckých zprávách na jaderná témata pro různé zadavatele.

Friederike Frieß je členkou představenstva výzkumného svazu Přírodní věda, odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (FONAS) a Mezinárodní skupiny pro posuzování jaderného rizika (INRAG). Kromě toho je rakouskou delegátkou v Joint OECD/NEA-IAEA Uranium Group. Friederike Frieß promovala na Technické univerzitě Darmstadt v oboru fyzika. Byla součástí Interdisciplinární výzkumné skupiny pro vědu, technologii a bezpečnost (IANUS) v Darmstadtu a zabývala se již během své promoce riziky nových typů reaktorů.

Téma: Licencování SMR/ nových typů reaktorů


Günter Hermeyer

Aktivní od 80. let proti tehdy plánovaným jaderným zařízením ve Wackersdorfu a Gorlebenu. Zasazuje se od té doby nejrůznějším způsobem za představení celkového obrazu jaderného průmyslu (těžba uranu / krajina a lidská práva), který je tímto průmyslem zlehčován.

Od roku 2017 / COP 23 v Bonnu účast jako starší kampaník s Don't nuke the Climate!.

Téma: Nezastírané přivlastnění klimatických konferencí COP atomovou lobby


Christiana Mauro

Christiana Mauro je expertkou na občanská práva a právo EU. Je starší poradkyní na Biosphere Institute v Ženevě a nezávislou vedoucí projektu, jejíž výzkum se koncentroval na nezávislost regulačních úřadů.

Původem z Kanady pracuje již přes deset let v bruselských sítích a je členkou Nuclear Consulting Group a Guta Association of Environmental Law v Budapešti. Je autorkou vyšetřovacích zpráv, právních strategií a politických nástrojů k podpoře povinnosti skládat účty při rozhodnutích týkajících se životního prostředí. Paní Mauro vyvíjí protokoly a projekty za účelem zmírnění regulačních a legislativních zásahů.

Absolvovala LLM v oboru srovnávací ústavní právo na Central European University. Její akademické pozadí v duchovních, sociálních a právních vědách jí pomáhá v přístupu k řešení problémů a poukazuje na mezery ve znalostech a na slepé uličky v těchto disciplínách.

Téma: Infrastruktura 'čisté, zelené' lobb


Oldřich Sklenář

Oldřich Sklenář je analytikem Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu. Zabývá se problematikou energetiky a produkce skleníkových plynů.

Vystudoval obory Energetická a procesní zařízení na Vysokém učením technickém v Brně a Environmentální studia na Masarykově univerzitě. Kromě toho absolvoval také studijní stáž na Vrije Universiteit Brussel.

Svoji profesní kariéru začínal jako projektant v energetice. Poté pracoval pro několik organizací, včetně nevládních, se zaměřením na rozvoj obnovitelných zdrojů a energetický management. Zatím největší část své kariéry strávil na pozici manažera v oblasti vývoje a výroby elektrických strojů. Kromě AMO působí také jako konzultant v rámci projektu Fakta o klimatu.

Téma: Plány na nasazení technologie SMR v České republice