NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

O NEC

Nuclear Energy Conference (krátce NEC) se koná každoročně od roku 2014 střídavě v Praze a v Linci a věnuje se každý rok speciálnímu stěžejnímu tématu. Vznikla z iniciativy Protijaderné ofenzívy Země Horní Rakousy a organizují ji protijaderné organizace z České republiky a z Rakouska.

Od té doby se tato akce stala pevným termínem pro evropskou protijadernou scénu a místem setkávání pro všechny zájemce o protijaderné dění - jedno zda pro soukromé osoby, protijaderné aktivisty, vědce nebo politiky.

Přednášky a diskuse se simultánně překládají do němčiny, češtiny a angličtiny.

Více informací ke konferencím:

×