NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program

09:30
Příchod a registrace
10:00
Zahájení a přivítání
hornorakouským radním pro klima a životní prostředí Stefanem Kainederem
a hornorakouským protijaderným pověřencem Daliborem Stráský

Část I: Technická specifikace & Reality Check ke 'Krásnému novému atomovému světu'

10:30
SMR / 'Nové' reaktory nahlíženy z rúzných úhlů pohledu – bezpečnost, rizika šíření jaderných zbraní, hospodárnost, likvidace, realizovatelnos
Matthias Englert | Ökologie Institut Darmstadt (Německo)
11:20
Licencování SMR / nových typů reaktorů
Friederike Frieß | Univerzita BoKu, Ústav pro vědy o bezpečnosti a rizicích, (Rakousko), INRAG
navazuje polední přestávka s možností navazovat kontakty do 13 hodin

Část II: Hnací síla za 'Krásným novým atomovým světem'. Kdo tahá za nitky?

13:05
Plány na nasazení technologie SMR v České republice
Oldřich Sklenář | klimatický expert na AMO (Ústav pro mezinárodní záležitosti) v Praze (Česká republika)
13:40
Nezastírané přivlastnění klimatických konferencí COP atomovou lobby
Günter Hermeyer | Uranium Network, Don't Nuke the Climate, dlouholetý pozorovatel COP
14:00
Infrastruktura 'čisté, zelené' lobby
Christiana Mauro | Expertka na občanské právo a na právo EU, Senior Advisor na Biosphere Institute v Ženevě
navazuje přestávka na kávu do 15 hodin
15:05
Všeobecný panel s účastí publika
navazuje možnost navazování kontaktů do 17:30


Také při samotné konferenci bude k dispozici simultánní tlumočení do všech uvedených jazyků: německém, anglickém a českém jazyce.